Ir Annemarieke D. Peeterman-Architect

You Are Viewing

Samenwerking

Mijn doel is om uw ideeën en wensen zo goed mogelijk te vertalen naar een voor u  passende woonsituatie.
Om dit doel te realiseren kan ik ondermeer de volgende onderdelen van het bouwproces voor u voor mijn rekening nemen:

–        Het maken van ontwerpvoorstel van uw (ver)bouwplannen, waarbij rekening wordt gehouden met:
-Uw persoonlijke wensen en eisen
-De bouwkundige mogelijkheden van het woonhuis en de omgeving
-De (bouwkundige) eisen welke o.a. worden gesteld door de gemeente, de overheid, bouwbesluit etc.
–        Het aanvragen van een omgevingsvergunning met alle daarbij behorende (soms door derden te leveren) documenten
–        Het maken van ontwerpvoorstel(len) voor onder meer keukens, badkamers en (vast) meubilair
–        Voorstel of advies met betrekking tot materialisering, kleurgebruik, sanitair, technische installaties etc.
–        Het vertalen van ontwerpvoorstel(len) tot bestek- en detailtekeningen en bijbehorende werkomschrijving ten behoeve van prijsvorming
–        Het uitschrijven van en adviseren bij een aanbesteding bij één of meerdere aannemers en/of meubelmakers
–        Het maken van diverse werk- en detailtekeningen ten behoeve van de bouwkundige uitvoering en/of de productie van keukens  en (vast) meubilair
–        Bouwkundige begeleiding c.q. directievoering tijdens het bouwproces

Als architect vind ik communicatie en betrokkenheid van wezenlijk belang voor een goede en doorzichtige samenwerking, vanaf het begin van het bouwproces tot aan oplevering van het project. Het opzetten van een enthousiast project team met onder andere opdrachtgever, aannemer(s) etc., zie ik als één van de uitdagingen binnen mijn vakgebied.

Afhankelijk van de wens van u als opdrachtgever kan ik één of meerdere onderdelen van het bouwproces voor u uitvoeren.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Twee mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

–        Op projectbasis: In dit geval begeleid ik uw project van concept tot oplevering.
Hierbij kan mijn honorarium bestaan uit een percentage van gemiddeld 10-14% van de bouwsom;
–        Per opdracht: Als er bijvoorbeeld slechts behoefte aan  is dat ik één van bovenstaande onderdelen van het bouwproces voor mijn rekening neem.
Hierbij breng ik een uurtarief van gemiddeld € 105,00 in rekening, afhankelijk van het soort werkzaamheden.

Vanzelfsprekend ontvangt u vooraf altijd  een duidelijke offerte.